Kategorie

Kategorie

KATEGORIE

I Street Dance: soliści, duety, mini formacje, formacje.
Hip hop, dancehall, popping, locking, new age, house, break dance.
W prezentacjach solo/duet/mini formacje/formacje niedozwolone jest wykorzystywanie rekwizytów.

a) dzieci do 8 lat,
b) dzieci 9-12 lat,
b) juniorzy 13-16 lat,
c) seniorzy pow. 17 lat.

II Inne formy tańca: formacje.
Wszystkie techniki które nie zostały wymienione w innych kategoriach: cheerleading, t. towarzyski itd.

a) dzieci do 8 lat,
b) dzieci 9-12 lat,
c) juniorzy 13-16 lat,
d) seniorzy pow. 17 lat.

III Disco Dance: mini formacje, formacje.
Prezentacje dynamiczne, charakterystyczne dla tańca disco dance, oparte na jednolitości techniki
i formy. W prezentacjach mini formacje/formacje niedozwolone jest wykorzystywanie rekwizytów.

a) dzieci do 8 lat,
b) dzieci 9-12 lat,
c) juniorzy 13-16 lat,
d) seniorzy pow. 17 lat.

IV Open 30+: formacje.
Dozwolone są wszelkie techniki taneczne i rekwizyty.

a) seniorzy pow. 30 lat.

V Jazz Dance: soliści, duety, mini formacje, formacje.
Choreografie bazujące na technikach stylu jazzowego. W prezentacjach solo/duet/mini formacje/formacje niedozwolone jest wykorzystywanie rekwizytów.

a) dzieci do 8 lat,
b) dzieci 9-12 lat,
c) juniorzy 13-16 lat,
d) seniorzy pow. 17 lat.

VI Show Dance-mini formacje, formacje:
Prezentacja artystyczna danego tematu posiadająca dramaturgie przedstawianą przy użyciu różnych technik tanecznych. Jest możliwość użycia rekwizytów I scenografii. Montaż rekwizytów i scenografii maksymalnie 45 sekund).

a) dzieci do 8 lat,
b) dzieci 9-12 lat,
c) juniorzy 13-16 lat,
d) seniorzy pow. 17 lat.

 VII Modern/Taniec Współczesny: soliści, duety, mini formacje, formacje:
W prezentacjach solo/duet/mini formacje/formacje niedozwolone jest wykorzystywanie rekwizytów.

a) dzieci do 8 lat,
b) dzieci 9-12 lat,
c) juniorzy 13-16 lat,
d) seniorzy pow. 17 lat.

VIII Akro Dance-mini formacje, formacje:
Akrobatyka z elementami tańca.

a) dzieci do 8 lat,
b) dzieci 9-12 lat,
c) juniorzy 13-16 lat,
d) seniorzy pow. 17 lat.