Komisja sędziowska

Komisja sędziowska

Skład:

 • Rafał Lebiest-Przewodniczący Komisji,
 • Andrii Shkapoid,
 • Danuta Kampa,
 • Dariusz Kryla,
 • Bartłomiej Łącki,
 • Paweł Potępa,
 • Honorata Włoch.

 

Zadania Komisji:

 • Rzetelne analizowanie prezentacji uczestników Konkursu,
 • Ocena prezentacji według kryteriów zawartych w karcie ocen,
 • Wypełnianie kart ocen,
 • Przyznanie nagród w siedmiu kategoriach (podzielonych ze względu na wiek, styl tańca, ilość tancerzy w zespole, poziom zaawansowania).
 • Nadzór nad pracą komisji oraz rozstrzyganie spraw spornych będzie należało do organizatorów.

 

Kryteria oceny: 

Każdy członek Komisji będzie przyznawał od 1 do 10 punktów na karcie ocen przy każdym
z kryteriów:

 • Technika tańca
 • Wyraz artystyczny,
 • Choreografia,
 • Pomysłowość/estetyka,
 • Dobór kostiumów i muzyki,

Skrajne noty sędziowskie nie są brane pod uwagę.
Nie mają tym samym wpływu na wynik końcowy.
Protesty są przyjmowane tylko i wyłącznie w formie pisemnej do 30 minut po zakończonej konkurencji
po wpłaceniu wadium w wysokości 200 zł.
W przypadku nieuzasadnionego protestu wadium nie jest zwracane.